Aktualności,  Wydarzenia

Wizyta studyjna

W czwartek gościliśmy u siebie Miejska Biblioteka Publiczna w Dusznikach-Zdroju, która gościła u nas w ramach wizyty studyjnej z programu “Blisko” stworzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Nasza Ustrońska Biblioteka brała udział w pierwszym naborze w latach 2021-2022 i od tego czasu przyjeżdżają do nas bibliotekarze z całej Polski.

Bardzo się z tego cieszymy, jest to bowiem możliwość poznania innych bibliotekarek i bibliotekarzy, wymiany doświadczeń oraz

rozmów i dzielenia się wiedzą o realizowanych projektach i prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej i niewątpliwie inspiracją do podejmowania nowych działań.

Skip to content