Aktualności,  NPRCz

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Blisko

Doskonalimy się dla Was!

Jesteśmy jedną z 49 bibliotek w całym kraju, która otrzymała dofinansowanie z BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 20021 – 2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Udało nam się pozyskać, jak dotąd rekordową, kwotę 111.200 złotych na realizację dwuletniego zadania pod nazwą „ROBOCZA”. Działania Biblioteki wsparła także Gmina Ustronie Morskie, która przekazała dotację celową, stanowiącą wkład własny i umożliwiającą realizację projektu. Warto dodać, że zadanie realizowane jest w partnerstwie w skład którego wchodzą:

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim

Przedszkole w Ustroniu Morskim

Stowarzyszenie Seniorów “Róża Wiatrów”

Stowarzyszenie Sympatyków Gier Fabularnych i Planszowych 2K6.

Dzięki pozyskanym środkom biblioteka wspólnie z zaangażowanymi partnerami zrealizuje ciekawe szkolenia, dające konkretne korzyści, narzędzia i umiejętności

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

Możliwość komentowania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Blisko została wyłączona
Skip to content