O Bibliotece

Czytelniku, przyjdź do nas. Jesteś zawsze mile oczekiwanym gościem.

Te słowa towarzyszyły naszej bibliotece od początku jej powstania, tj. od roku 1946 i są aktualne nadal. W Kronice Ludwika Bujewicza możemy przeczytać, że: “Księgozbiór w Ustroniu Morskim został założony już w 1946 roku z dobrowolnych darowizn obywateli i liczył 74 tomy. Książki zostały umieszczone w Gminie i opiekowała się nimi pani Stanisława Perkowa, żona sekretarza Gminy “.Z tej samej Kroniki dowiadujemy się, że książki społecznie wypożyczała początkowo p. Helena Bogusiewicz, a potem – w latach 1949- 1955 bibliotekarką była Felicja Brzozowska. Rozpoczęła ona spotkania z czytelnikami, wspólne czytanie książek, dyskusje. 

Po jej śmierci kierownictwo w bibliotece objął Ludwik Bujewicz. Wspólnie z żoną  pracował on w tej placówce do 1980 roku i nadał bibliotece szczególny charakter. Każdy kto trafiał tu po raz pierwszy wychodził stąd oczarowany i zawsze bardzo chętnie wracał. Bibliotekę w Ustroniu Morskim uważano za wzorcową- nie tylko ze względu na bogaty księgozbiór, ale również panującą w niej atmosferę. Placówka miała wówczas dobrze rozbudowane działy marynistyki, nauk przyrodniczych oraz II wojny światowej. Były także książki tzw. literatury społeczno- politycznej, różne  broszury i przemówienia.W księdze inwentarzowej tego okresu zapisano 11.000 woluminów. Biblioteka poza wypożyczaniem książek była również miejscem spotkań z pisarzami, ich odczytów,a w sezonie letnim stawała się ośrodkiem życia towarzyskiego, gdy do ośrodka ZAIKS przyjeżdżali aktorzy, kompozytorzy, pisarze.

1 maja 1981 roku pracę w bibliotece rozpoczęła pani Halina Wesołowska-Grajek. Wcześniej zatrudniona w w bibliotece w Kołobrzegu miała doświadczenie w tego rodzaju działalności, dobrze przygotowana merytorycznie (ukończyła studia z zakresu bibliotekarstwa) przez długie lata służyła swą radą i pomocą w doborze lektury. Pani Grajek nadała nowy charakter księgozbiorowi – usunęła książki nieczytane, a w ich miejsce sukcesywnie kupowała nowe, pożądane przez czytelników tytuły. Trudno byłoby znaleźć osobę, która by z taka pasją i oddaniem wykonywała swoją pracę jak pani Halina. W 1991 roku biblioteka została przeniesiona do nowego budynku i zajęła pomieszczenie na I piętrze Domu Kultury przy ulicy Nadbrzeżnej. Poprawiło to znacznie warunki jej pracy. Zakupiono komputer, wydzielono tzw. księgozbiór podręczny, zawierający encyklopedie, informatory, słowniki oraz wydawnictwa albumowe. Spowodowało to wzrost czytelnictwa na miejscu, w czytelni. Zwiększono ilość tytułów prenumerowanej prasy.

Od kwietnia 2013 roku funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie pełni pani Jolanta Nita-Supińska, która z tutejszą biblioteka związana jest od 25 lat (tyle czasu pracowała w ustrońskiej bibliotece jako bibliotekarz).

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie w chwili obecnej posiada bogaty księgozbiór – 25 195 woluminów.  Użytkownicy biblioteki gminnej mają możliwość bezpłatnego korzystania z internetu na 5 stanowiskach. Biblioteka posiada również  kserokopiarkę, skaner oraz drukarkę, które są do dyspozycji jej użytkowników – za odpłatnością.

Skip to content