Regulamin Czytelni Internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.

1. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.

2. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.

3. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.

4. Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych /typu CHAT, IRC, ICQ/ oraz programów służących zabawie.

5. Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc.

6. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.

7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba (w wyjątkowych przypadkach 2 osoby).

5. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.

6. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze.

7. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.

8. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku konieczności zapisania danych na własną dyskietkę należy wykorzystywać czyste /wcześniej sformatowane/ dyskietki. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.

9. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.

10. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.

11. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

12. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

13. Bibliotekarze udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji, służą także poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.

14. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.

15. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.

16. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

17. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.

18. Użytkownik ma prawo odwołania się do kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

19. Istnieje możliwość korzystania z drukarek i skanera bibliotecznego za opłatą rekompensującą zużycie papieru i atramentu. Opłaty kształtują się następująco:

      • 0,20 zł. za 1 stronę A4 wydruku komputerowego — czarno białego,
      • 0,30 zł. za 1 kartkę A4 wydruku komputerowego — dwustronnego czarno białego

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content