Historia

Historia Ustońskiej Biblioteki

Historia Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim rozpoczęła się wiosną 1946 roku, zaledwie trzy tygodnie po ogłoszeniu “Dekretu o bibliotekach”. Jako dokładną datę powstania biblioteki podaje się dzień 3 maja 1946 roku, kiedy to dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej. Początkowo władze samorządowe na cele organizacji biblioteki przeznaczyły jedno pomieszczenie w budynku Urzędu Gminy. Księgozbiór zapoczątkował zestaw 74 tomów podarowanych przez mieszkańców. Pierwszą osobą opiekującą się księgozbiorem była pani Stanisława Perkowa, żona sekretarza gminy. Inicjatorką założenia Biblioteki była Helena Bogusiewicz, która społecznie 2-3 razy w tygodniu udostępniała książki. W 1948 roku bibliotekę prowadziła Zdzisława Ołubek, a w 1949 roku rozpoczęła pracę Felicja Brzozowska, która znacząco przyczyniła się do rozwoju książnicy ustrońskiej. Organizowała wieczory literackie, głośne czytanie książek, spotkania z czytelnikami i dyskusje o książkach. Po śmierci pani Brzozowskiej w Bibliotece pracowała Matylda Niekrasz oraz Helena Bogusiewicz. Wszystkich pragnących poznać dalsze losy Biblioteki zapraszamy już jutro na naszego facebooka.

Możliwość komentowania Historia Ustońskiej Biblioteki została wyłączona
Skip to content